tecnologia anti drone

Tecnologia anti-dron ha estat utilitzada al BCN Drone Center

Aquesta setmana, la companyia DroneLess, ha estat realitzant múltiples proves i demostracions a Cossos de Policia al BCN Drone Center.

La tecnologia anti-dron està orientada a detectar i/o interceptar aeronaus no tripulades. A mesura que augmenten les notícies relacionades amb la presència no desitjada de drons sobre zones públiques, també ho fa el sector anti-dron. En aquest moment els sistemes antidron són una de les tecnologies que compta amb més finançament per part de grups inversors.

Recentment hi ha hagut molts casos de tancaments temporals d’aeroports a causa de la intrusió de drons. Aquests tancaments poden representar costos milionaris. El cost i el caos de les incursions dels drons han obligat a moltes empreses i administracions a implementar sistemes anti-dron.

Aquestes són algunes de les tècniques més comuns dels sistemes anti-dron:

Jamming:

Consisteix en un dispositiu amb forma de rifle que interfereix la senyal de radiofreqüència i de GPS dels drons. El sistema trenca l’enllaç entre el dron i el seu pilot i activa el “fail safe” per enviar el dron a casa. Permet una cobertura de fins a 1 km.

Xarxa:

Un segon dron dispara una xarxa al primer dron. La xarxa s’enrotlla entre les hèlixs del motor i queda inutilitzat. Després, s’arrossega el dron capturat mitjançant una corda a un lloc segur i es deixa anar. En cas que el dron intrús sigui massa pesat per a ser transportat, es pot deixar caure amb un paracaigudes per garantir un impacte suau amb el terra.

Presa de control:

El sistema identifica la freqüència de les senyals de control i telemetria, pren el control de dron i desactiva la comunicació amb el pilot.

Sky Fence:

els sistemes Sky Fence estan dissenyats especialment per a la protecció d’actius d’alt valor. Incorporen una sèrie de jammers de baixa potència instal·lats permanentment al voltant d’un espai protegit amb la intenció de bloquejar el senyal de control i telemetria entre el primer pilot i el dron.