Segregated Airspace BCN Drone Center

Ampliació Espai Aeri Segregat

L’última edició de la AIP (Aeronautical Information Publication), publicada amb data 22 d’abril, recull per primera vegada l’ampliació de la superfície i alçada de la TSA-31, l’espai aeri associat al BCN Drone Center. Amb aquesta ampliació la superfície passa de 2.500 a 5.000 ha i el sostre útil de 4.000 a 4.500 ft sobre nivell de mar.

Disposar d’un espai aeri segregat d’aquestes dimensions, on es garanteix que no existirà la presència de cap altra aeronau, elimina totalment els riscos aeris de qualsevol estudi aeronàutic de seguretat (EAS), oferint un entorn ideal per a la validació de les autoritzacions operacionals, assajos de vol, formacions, i certificacions d’UAS.

En definitiva, l’ampliació de l’espai aeri obre la porta del BCN Drone Center a aplicacions dron que requereixen vols de llarga autonomia i alts MTOW com en el cas de les aplicacions de dron delivery, dron shows i dron taxi.

Els usuaris poden reservar i gaudir del nou espai aeri ampliat a partir d’avui.