Gestoria per a Fabricants de Drons

Per a fabricar drons professionals, tant per a ús particular com per a la venda i distribució, cal declar-se com a Fabricant. El nostre servei de Gestoria s’encarrega de preparar tota la documentació i de formar al personal, perquè aquests puguin realitzar la seva activitat professional amb èxit, complint amb tots els aspectes de la normativa.

Alta Fabricant

Gestió de la declaració com a fabricant de drons amb l’Autoritat d’Aviació Civil de l’Estat on s’està matriculat. Complint amb  tots els requisits, segons l’activitat que el fabricant a desenvolupar.

 

El procés d’alta és de 2 setmanes.

Elaboració i Revisió de Manuals

Tota la documentació dels manuals necessaris per a la fabricació d’aeronaus, tant per a ús particular com per a la venda a tercers:

Caracterització dels RPAS

Manual de Manteniment

Programa de Manteniment

Manual d'Instrucció

Formació per a Manteniment

Estudi de Seguretat dels RPAS

Charachterization
Airworthiness Certificate

Credit: Wingcopter GmbH

Certificats d’Aeronavegabilitat

El Certificat d’Aeronavegabilitat, certifica que els UAVs de Massa Màxima a l’enlairament (MTOM) superiors a 25Kg,  compleixen amb tots els requeriments tècnics i de seguretat,  marcats per l’Autoritat de l’Aviació Civil de l’Estat on s’està matriculat.

 

El procés per l’obtenció d’aquesta certificació és de 12 a 14 mesos.

Contactar