Gestoria per a Operadores de Drons

Per a poder treballar en la indústria dels drons, és necessari habilitar-se com a Operadora de Vol i complir amb tots els requisits que defineixen la normativa aeronàutica. El nostre servei de Gestoria, s’encarrega de preparar tota la documentació i de formar al personal de les Operadores de Vol, perquè aquestes puguin realitzar la seva activitat de manera professional amb èxit.

Alta Operadora de Vol

Alta com “Empresa Operadora de Vol” a AESA, que permetrà realitzar activitats comercials amb drons a l’esstat Espanyol.

 

El procés d’alta és 1-2 setmanes.

Elaboració i Revisió de Manuals

Manual d'Operacions

Caracterització dels UAS

Estudi de Seguretat per a Operacions Declaratives

Programa de Manteniment. Registres de Manteniment.

Perfils de Vol i Característiques de l'Operació

Requisits del Personal de l'Operadora de Vol

Charachterization
Autorizaciones de vuelo

Autoritzacions de Vol

Procés per a l’obtenció d’autorizacions especials, perquè les Empreses Operadores de Vol puguin realitzar en els escenaris estàndards, els següents tipus de vol (publicats per les Autoritats d’Aviació Civil, utilitzant la metodologia SORA):

Nocturn

Urbà

Espai Aeri Controlat

El procés d’obtenció d’una autorizació és de 7-8 mesos.

 

Per accedir a l’obtenció d’una autorizació especial de vol, és necessari que l’Empresa Operadora de Vol tingui els manuals actualitzats.

Contactar