Estudi Geotècnic

Avui hem fet l’estudi geotècnic als terrenys on es construirà el Centre Tecnològic CATUAV (CTC). S’han realitzat diferents perforacions exploratòries per assegurar que el lloc serà adequat per sostenir correctament tot l’edifici. Els resultats han estat positius i a priori no hi hauria d’haver problemes a l’hora de construir la fundació.