Demostració final del projecte ICARUS

Dates: 25 de juliol de 2014
Organitzador: Projecte ICARUS
Després d’una setmana completa de proves, el projecte ICARUS es presentarà a tots els professionals interessats en una demostració en directe. Desenvolupat per un consorci de 24 empreses de 9 països diferents, pretén demostrar les capacitats de la UAV per a les aplicacions de recerca i rescat.