New Ground Control Center

Aquest mes de setembre hem finalitzat la construcció d’una estació de control de terra fixa al BCN Drone Center. Ha estat preparat per poder treballar tant un simulador de pilotatge i operació de la UAV com un centre de control de terra, per fora d’operació de línia de visió amb UAVs. Integra tots els equips necessaris per a les operacions, com ara visualització de vídeo en temps real, dades de telemetria, sistema TCAS … per poder operar adequadament qualsevol UAV de qualsevol tipus del BCN Drone Center. Els estudiants del curs d’operació UAV d’ala fixa tindran l’oportunitat de començar a formar-se.