Computer Vision Center Drone Testing

Investigadors del Computer Vision Center (CVC) han vingut a realitzar el calibratge mètric d’una càmera tèrmica d’un aerotransport ador i el vol inaugural d’un multi rotor que es farà servir com banc de proves d’adquisició de dades per aplicacions de drons de visió per computadora. Aquesta prova s’ha dut a terme dins el programa Catalonia Smart Drones.