Primers Cursos a Dubai

Un equip de BCN Drone Center ha viatjat a Dubai per dur a terme el primer curs de teledetecció d’UAV amb col·laboració amb l’Universitat del Golf Aràbic (AGU). El curs ha durat 10 dies i combina les lliçons teòriques amb les pràctiques. El nou ATMOS-7 ha adquirit imatges tèrmiques i de multiespectre del Centre Internacional per Agricultura Biosalina (ICBA) que ha permès als estudiants experimentar amb programari de post-processat.