Curs pel St. Peter’s School

Un taller de tres dies per estudiants de St. Peter’s School d’entre 14 i 16 anys on han vist com els drons es poden utlilitzar en diferents aplicacions i han après els conceptes bàsics d’aquesta tecnologia.