El Consorci Europeu realitza proves i formacions al BCN Drone Center

Diferents socis del projecte RAWFIE van visitar el BCN Drone Center per sessions d’integració, proves i capacitació.

RAWFIE (Experimentació futura a Internet basada en carreteres, aire i aigua) és un projecte finançat per la Comissió Europea (programa Horizon H2020) en el marc de la iniciativa Experimentació futura a Internet (FIRE +). El projecte presenta una plataforma única mitjançant la integració de bancs de proves de vehicles no tripulats per a l’experimentació de recerca en entorns vehiculars, aeris i marítims. El projecte reuneix tretze organitzacions associades de vuit països de la UE.

L’equip central de RAWFIE va provar dos quadricòpters, 2 ales fixes i 2 UGV Rover. També van establir les instal·lacions del BCN Drone Center per tenir la capacitat de servir com un banc de proves remot per a tot el consorci.

De manera similar al que succeeix avui dia amb els observatoris astronòmics, qualsevol podrà reservar un espai per a l’experimentació remota sense necessitat de viatjar a Barcelona.