Nova col·laboració amb AirMap

Avui, Barcelona Drone Center i AirMap, la plataforma líder en intel·ligència d’espai aeri per drons, han anunciat la formació d’una associació de col·laboració per incrementar el perfil de l’ecosistema dels drons emergent a Espanya, alhora que demostren com la tecnologia UTM d’avantguarda està donant suport a la seguretat i operacions segures de drons al país.

Els drons tenen un gran potencial per proporcionar serveis crítics en l’àmbit local per a primeres respostes durant emergències, monitoratge de trànsit, inspeccions d’infraestructura i altres casos d’ús innovadors. Com a part de l’acord, AirMap proporcionarà accés a la seva plataforma UTM al BDC i als seus socis per ajudar a garantir la integració segura i eficient d’aeronaus no tripulades a l’espai aeri espanyol a través de l’intercanvi d’informació i serveis crítics per a la seguretat. AirMap i BDC establiran conjuntament un banc de proves UTM operacional al Centre per a les seves operacions de UAS i activitats de capacitació.

Com a part de l’associació, AirMap participarà en la 10a edició de la Capacitació d’Aplicacions de Detecció Remota de Dron del Centre del 23 al 27 de setembre de 2019. AirMap compartirà els beneficis i les millors pràctiques d’UTM tant per als administradors de l’espai aeri com per als operadors d’avions no tripulats.